Průvodce krok za krokem

Výstavba vlastního rodinného domu je významným životním rozhodnutím. Cesta k vysněnému bydlení je často složitá, proto je nanejvýše vhodné svěřit se odborníkům. Náš průvodce Vás provede postupně v jednotlivých krocích možnostmi výběru Vašeho budoucího domu ve spolupráci s naší firmou.

1. Nejdřív hledejte inspiraci

Pokud již vlastníte vhodný pozemek, je před Vámi velmi důležitý první krok: zvolit si typ domu, který se Vám líbí a který bude na daný pozemek vhodný. Analyzujte Vaše potřeby a požadavky na bydlení i s ohledem na budoucí vývoj Vás a Vaší rodiny. Je dobré si jen pro inspiraci prohlédnout některý z katalogů staveb, např. na www.gservis.cz . Možná na Vás čeká ten Váš dům právě tam!

2. Předprojektová studie

Možná není žádný z modelů, které jste kdekoliv viděli, úplně ten pravý. Vaše vlastní představy nejlépe vystihne předprojektová studie zpracovaná naší projekční kanceláří. Prostřednictvím studie si můžete sami nadiktovat počet místností, jejich velikost a účel. Studie bude nejlépe respektovat Váš pozemek, jeho svažitost, orientaci, příjezdovou komunikaci, inženýrské sítě apod. Nezapomeňte si na příslušném úřadě zjistit případná omezení pro výstavbu na Vašem pozemku (např. výška hřebene, typ střechy, odstupová vzdálenost).

3. Položkový rozpočet

Víte, kolik Vás bude Váš dům stát? Pokud máte k dispozici okótované nákresy (pohledy, řez a půdorysy), zpracujeme Vám do několika dnů položkový rozpočet, který bude obsahovat Vaše požadavky ohledně topení, podlah apod. Pokud si chcete Váš dům dokončit ve vlastní režii, naceníme pouze hrubou stavbu nebo další fázi výstavby, jakou si určíte. Pokud si chcete určité řemeslné práce zajistit sami, budeme to respektovat. Ceny, které vypracujeme v nabídce pro výstavbu, jsou neměnné a platné pro celé území ČR.

4. Projektová dokumentace

Jste již rozhodnuti o tom, jak bude Váš dům vypadat, aby splnil vše, co od něj očekáváte? Pak je správný čas na zpracování kompletní projektové dokumentace. Od naší předprojektové studie je k hotovému projektu jen krůček. Můžete si samozřejmě sjednat i vlastního projektanta nebo zakoupit projekt vybraného domu přes internet. Optimálním řešením ale je, když projekt zpracovává přímo společnost, která bude stavbu realizovat. Pokud si zakoupíte typovou stavební dokumentaci, je nutné její další zpracování (usazení do terénu, přípojky atd.) Na základě zpracované projektové dokumentace je již možno přímo zahájit jednání s dotčenými orgány a následně zahájit stavební řízení.

5. Smlouva o dílo

Oboustranně závazná spolupráce s naší firmou začíná uzavřením smlouvy o dílo. V této smlouvě se zavazujeme stavbu v daném rozsahu a dohodnutém termínu provést dle projektové dokumentace a dohodnutého rozpočtu. Předmětem plnění zpravidla není zhotovení základové desky, vybudování inženýrských sítí včetně všech přípojek mimo základovou desku, oplocení a venkovní terénní úpravy.

6. Financování stavby

Financování probíhá postupně v rámci realizace stavby. Zpravidla nežádáme zálohové platby. Jednotlivé platby probíhají po vykonání a převzetí provedených prací, a to na základě rozpočtu a změnových listů. Váš rodinný rozpočet tak nebude zatížen jednorázově, ale po částech a v rámci delšího časového rozmezí.

7. Průběh realizace

Po nabytí právní moci stavebního povolení je konečně možné pustit se do práce. Realizace stavby rodinného domu odpovídá harmonogramu výstavby jednotlivých stavebních dílů, který je přílohou smlouvy o dílo. Hladký průběh výstavby je ale závislý i na spolupráci s objednatelem. Kolaudaci zpravidla zajišťuje objednatel, firma REFIZ s. r. o. předá podklady potřebné pro její zajištění, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo.

Rychlý dotaz / vzkaz

Výhody spolupráce s naší firmou

Víc jak 20 let stavíme pro Vás rodinné domy BEZ ZÁLOHOVÝCH PLATEB

  • Dlouhodobá skušenost a Vaše finanční jistota

Používáme nejmodernější technologii

  • Rámová konstrukce zhotovená na CNC centru Hundegger

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.