Postup výstavby nízkoenergetického domu, dřevostavby, den po dni.

Dvoupodlažní rodinný dům Zdeňka Zapletala v Obyčtově

Až v polovině listopadu jsme zahájili stavbu rodinného domu scénáristy a spisovatele Zdeňka Zapletala v Obyčtově u Žďáru nad Sázavou. Novostavba je navržena do nové obytné lokality obce. Objekt je určen pro komfortní život tříčlenné rodiny. Zastavěná plocha činí 77 m2, celková užitná plocha 113 m2. Vstupním podkladem pro zpracování projektu byl návrh stavebníka.

Zde můžete aktuálně sledovat průběh stavby:

Vzhledem k podzimnímu termínu výstavby a vlhkému počasí  byla na nosných trámech naměřena hodnota v počátku stavby v polovině listopadu 32,6% vlhkosti. Dnešního dne, tj. 6.12.2013 bylo provedeno kontrolní měření vysychání nosných sloupků obvodového pláště s výsledkem 17,8%, tj. snížení o 14,8%. Tento rozdíl přičítáme funkci tzv. větrané štěrbiny, která odvádí vlhkost z nosných trámů, a tím zásadně zkvalitňuje tepelně-izolační a statické vlastnosti obvodového pláště.


1. DEN MONTÁŽE DŘEVOSTAVBY

Montáž kostry domu. Patrné jsou klasické tesařské spoje: čepování, zádlaby a chemické ošetření stavby:

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.
Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

2.-3. DEN STAVBY

Instalace paropropustné fólie a laťování střechy před pokládáním tašek:

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

4. DEN STAVBY

Pokládání tepelné izolace podlahy (polystyren) na základovou desku:

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

5. DEN STAVBY

Montáž paropropustné fólie do obvodového pláště domu, včetně instalace rastru

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

6. DEN STAVBY

Pokládání kari sítě a betonového potěru.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

7. DEN STAVBY

Montáž skeletu obvodového pláště dřevoštěpkovými deskami OSB v systému větrané  těrbiny, kompletní pokládka střešní tašky.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

8. DEN STAVBY

Tento den proběhla montáž bílých plastových oken: šestikomorový profil s trojsklem.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

9.-11. DEN STAVBY

Montáž první vrstvy tepelně-izolační vaty ISOVER mezi nosné sloupky obvodového pláště.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

12. DEN STAVBY

Montáž parotěsné fólie do obvodového pláště na dvě vrstvy vaty.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

13. DEN STAVBY

Byla provedena montáž elektrických kabelů rozvodů el. energie za parotěsnou fólii, do montážní předstěny. Tímto montážním systémem, kdy instalace elektri. rozvodů vody popř. i plynové rozvodu procházejí před parotěsnou folii a tím je zabazpečeno dokonalé utěsnění stěny.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

14. - 17. DEN STAVBY

Byly prováděny obklady obvodových stěn sádrokartonovými deskami.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

18. - 21. DEN STAVBY

V tyto dny proběhly montáže sádrokartonových příček domu.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

22.-26. DEN STAVBY

V těchto dnech byla provedena instalace odpadů a rozvod vody, současně probíhala montáž sádrokartonů vnitřního pláště a příček. Rozvody vody a odpadů jsou vedeny v montážní předstěně před parotěsnou folii, tímto je docílená odpovídající těsnost parotěsné folie.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

27-31. DEN STAVBY

V tomto období byla položena podlaha v 2NP, která se skládá z položení hobry, která tlumí kročejový hluk a nad ní byla položena speciální dvojitá vrstva sádrovláknité desky RIGIDUR . Toto složení podlahy v 2NP zaručuje vynikajicí pevnost podlahy proti průhybu, a také minimalizuje kročejový hluk.
Byly dokončeny obklady sádrokartonovými deskami a provedena finální úprava pod malbu.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.
Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

32.-36. DEN STAVBY

V těchto dnech byla položena elektrická topná rohož pod dlažbu v 1NP a byly provedeny kompletní dlažby a obklady v domě.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

37-38. DEN STAVBY

V těchto dnech byly provedeny komletní vnitřní malby domu.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.

39-48. DEN STAVBY

V těchto dnech byla provedena omítka domu a práce byly ukončeny. Celková doba výstavby RD mimo stavby základové desky byla 48 pracovních dnech. V tomto období byly do domu instalovány schody a kuchyň-dodávka investora.

Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.
Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz. Postup montáže dřevostavby nízkoenergetického rodinného domu Refiz.


Dvoupodlažní rodinný dům v obci Jirny

Na přelomu roku jsme předali do užívání další rodinný dům, který vychází z modelového domu Lucie. Zastavěná plocha činí 131 m2, užitná plocha celkem 192 m2. Rodinný dům obsahuje dvě bytové jednotky. Kromě uvedené užitné plochy je vhodně využita plocha stropu nad podkrovím jako mezonetový prostor s plochou 28,5 m2. Přístup na mezonet je umožněn mlynářskými schody.

Více obrázků včetně výkresů naleznete v Referencích v sekci Dvoupodlažní domy.


Dvoupodlažní rodinný dům v Tvarožné

7.10.2012: Právě dokončujeme větší rodinný dům v centru obce Tvarožná u Brna. Je koncipován jako přístavba ke stávajícímu domu, bylo proto nutné jej přizpůsobit charakteru okolní zástavby. Je určen pro čtyřčlennou rodinu s využitím průjezdné garáže do zahrady.

Stavba byla zahájena 23.7.2012, nyní ještě zbývá provést omítku a zhotovit schody. Užitná plocha domu je 171 m2. Vytápění je teplovodní, v přízemí podlahové, v patře jsou radiátory. Zdrojem tepla je plynový kotel. Půdorysné rozměry jsou 11x10,8m.


Dvoupodlažní rodinný dům Malá Losenice

Ještě před koncem roku 2012 jsme stihli dokončit a předat malý dvoupodlažní rodinný dům v obci Malá Losenice, který je určen pro méněčetnou rodinu. Dům je umístěn na podsklepeném základě a má půdorys čtverec 7x7m. Suterén je využit jako garáž a sklad. Topení je v přízemí podlahové a v druhém nadzemním podlaží jsou teplovodní radiátory. Zdrojem tepla je 6kW elektrokotel. Předpokládané náklady na vytápění jsou v podmínkách vysočiny do 10.000 Kč/rok.

Stavba domu byla zahájena v červenci 2012.

Cena bez DPH a základové desky je kalkulována v daném vybavení na 1,450.000 Kč. Užitná plocha domu (bez suterénu) činí 77 m2.

Fotografie z průběhu stavby:

Fotografie po dokončení stavby:


Dvoupodlažní rodinný dům Hamry nad Sázavou

Na konci září 2012 jsme předali k úspěšné kolaudaci dvoupodlažní rodinný dům střední velikosti v Hamrech nad Sázavou. Dům je umístěn v příměstské zástavbě, je určen pro tříčlennou rodinu a je v něm umístěna také kancelář pro majitelku. Přízemí je vytápěno teplovodním podlahovým topením, v patře jsou radiátory.

Doba výstavby činila 118 pracovních dnů. Půdorysné rozměry jsou 8,7x10,7m. Užitná plocha celkem činí 142 m2.

Rychlý dotaz / vzkaz

Výhody spolupráce s naší firmou

Víc jak 20 let stavíme pro Vás rodinné domy BEZ ZÁLOHOVÝCH PLATEB

  • Dlouhodobá skušenost a Vaše finanční jistota

Používáme nejmodernější technologii

  • Rámová konstrukce zhotovená na CNC centru Hundegger

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.